• revízie kontajnerov ISO rady 1 v zmysle Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti kontajnerov CSC 


  • revízie vymeniteľných nadstavieb triedy A a triedy C  


  • prenájom, predaj ISO kontajnerov


  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti intermodálnych prepravných jednotiek